Wie zijn we?

De praktijk werd opgericht door Sonia Schillebeekx. Vervolgens vervoegde Nick Paulussen de praktijk. Later werd het team nog versterkt door Carolien Huysmans en Tine Caeyers.

 • Sonia Schillebeekx

  Sonia Schillebeekx

  Specialisatie: leerstoornissen, taalstoornissen (ook anderstaligen)

 • Nick Paulussen

  Nick Paulussen

  Specialisatie: leerstoornissen, stemstoornissen

 • Carolien Huysmans

  Carolien Huysmans

  Specialisatie: articulatiestoornissen, taalstoornissen, leerstoornissen, neurocommunicatieve stoornissen

 • Tine Caeyers

  Tine Caeyers

  Specialisatie: leerstoornissen, taalstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en anderstaligen

 • Spreken

  Sommige kinderen spreken bepaalde spraakklanken niet of verkeerd uit. Vaak is afwijkend mondgedrag en/of een gebitsafwijking de oorzaak. Dit kan door een logopedist, eventueel in samenspraak met een orthodont, behandeld worden.

 • Lezen

  Moeite met lezen? Sommige kinderen lezen bijvoorbeeld te spellend, te radend of te traag. In dergelijke gevallen kan een logopedist helpen om vlotter te leren lezen.

 • Schrijven

  Bij het schrijven hebben sommige kinderen problemen met het toepassen van de spellingregels of het correct schrijven van werkwoorden. Ook hier kan een logopedist hulp bieden.

 • Rekenen

  Een aantal kinderen heeft soms last met hoofdrekenen, maal– en deeltafels, enz. Maar ook het kloklezen of oplossen van rekenvraagjes kan moeilijkheden opleveren. Een logopedist kan helpen!

Bij kinderen

Wat behandelen we?

Bij kinderen kunnen we helpen met het behandelen van een articulatiestoornis waarbij bepaalde klanken niet of verkeerd uitgesproken worden.

Sommige kinderen hebben moeite taal om te begrijpen, kennen weinig woorden of kunnen niet goed zinnen vormen. Ook bij zo'n vertraagde of afwijkende taalontwikkeling helpt een logopedist.

Ten derde helpen we bij leerstoornissen; kinderen waarbij het rekenen, lezen en/of schrijven minder vlot gaat.

Bij volwassenen

Wat behandelen we?

Ook volwassenen kunnen bij de logopedist terecht. We kunnen helpen bij het aanleren van een correcte uitspraak en een correct stemgebruik. Handig bij beroepen waar een uitspraak zonder dialectklanken of een hoge belasting van de stem komt kijken.

Mensen met een taalstoornis als gevolg van een hersenaandoening of ziekte kunnen we helpen bij het stimuleren en ondersteunen van spraak– en taalgebruik.