Bij kinderen

Welke stoornissen behandelen we?

Articulatiestoornissen en afwijkend mondgedrag

Kinderen met een articulatiestoornis spreken bepaalde spraakklanken niet of verkeerd uit. Een articulatiestoornis wordt vaak veroorzaakt door afwijkend mondgedrag, zoals mondademen, duimzuigen, tongpersen (foutief slikken), … Dat afwijkend mondgedrag kan leiden tot gebitsafwijkingen. In dat geval behandelt de logopedist het afwijkend mondgedrag en de orthodontist behandelt dan de gebitsafwijking.

Taalontwikkelingsstoornissen

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend. Het kind kan bijvoorbeeld de taal niet goed begrijpen of kent weinig woorden, kan niet goed zinnen vormen, …

Leerstoornissen

Bij sommige kinderen verloopt het lezen, schrijven en/of rekenen niet vlot. Kinderen lezen dan bijvoorbeeld te spellend, te radend, te traag of kunnen bij het schrijven de spellingsregels moeilijk toepassen.

Bij het rekenen hebben kinderen dan vaak last met hoofdrekenen, maal- en deeltafels, kloklezen, …