Bij volwassenen

Welke stoornissen behandelen we?

Articulatiestoornissen

In functie van opleiding of beroep

Voor sommige opleidingen en beroepen (leerkrachten, woordvoerders, studenten logopedie of leerkracht, …) is een correcte uitspraak van het Nederlands vereist. Een correcte uitspraak zonder dialectklanken wordt dan als doel gesteld.

Stemstoornissen

Bij een hoge belasting van de stem

Heel wat beroepen vereisen een hoge belasting van de stem. Leerkrachten moeten bijvoorbeeld erg veel en soms luid praten. Vaak ontstaat dan heesheid. Het correct gebruik van de stem wordt dan aangeleerd.

Afasie, dysartrie en dysfagie

Als gevolg van een hersenaandoening of ziekte

Bij oudere mensen kan ten gevolge van een hersenaandoening (beroerte, trombose, …) of ziekte (verlamming, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, …) een spraak–, taal– en/of slikstoornis ontstaan. De behandeling is dan gericht op het stimuleren van de spraak– en taalfuncties en het zoeken naar hulpmiddelen om spraak en taal te ondersteunen.