Wordt logopedie terugbetaald door de mutualiteit?

Na een eerste kennismakingsgesprek wordt een uitgebreid logopedisch onderzoek afgenomen. De resultaten worden gebundeld in een verslag. Om terugbetaling van de kosten van de logopedische behandelingen te bekomen, moet er een voorschrift opgesteld worden door een geneesheer-specialist (kinderarts, nko-arts, …). Nadien wordt het verslag, het voorschrift en een aanvraagformulier bij de mutualiteit ingediend.

Vanaf dat moment kunnen de behandelingen door de logopedist van start gaan. Afhankelijk van de ernst en de omvang van de stoornis zal de adviserend-geneesheer van de mutualiteit terugbetaling verlenen via de verplichte (riziv) of aanvullende verzekering.

De terugbetaling via de verplichte verzekering geldt voor 1 kalenderjaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog 1 kalenderjaar. Er wordt 75% van het honorarium terugbetaald. Via de aanvullende verzekering is de terugbetaling afhankelijk van de voordelen die de mutualiteit in kwestie aan haar leden biedt. Over het algemeen is de terugbetaling via de aanvullende verzekering beperkter.