Logopedie?

Wat is Logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep. De logopedie richt zich op preventie, diagnose en behandeling van stoornissen op gebied van spraak, taal, stem, lezen, schrijven en rekenen.

Wat doet een logopedist?

Een logopedist onderzoekt en behandelt spraak–, taal–, stem– en leerproblemen bij zowel kinderen als volwassenen.

Een logopedist gebruikt technieken en methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen uit de taalkunde, psychologie, opvoedkunde en geneeskunde. Een logopedist werkt nauw samen met andere disciplines zoals bijvoorbeeld leerkrachten, CLB, artsen, psychologen, … Die samenwerking is belangrijk voor een goed verloop van de behandeling.

Bij kinderen

Wat behandelen we?

Bij kinderen kunnen we helpen met het behandelen van een articulatiestoornis waarbij bepaalde klanken niet of verkeerd uitgesproken worden.

Sommige kinderen hebben moeite taal om te begrijpen, kennen weinig woorden of kunnen niet goed zinnen vormen. Ook bij zo'n vertraagde of afwijkende taalontwikkeling helpt een logopedist.

Ten derde helpen we bij leerstoornissen; kinderen waarbij het rekenen, lezen en/of schrijven minder vlot gaat.

Bij volwassenen

Wat behandelen we?

Ook volwassenen kunnen bij de logopedist terecht. We kunnen helpen bij het aanleren van een correcte uitspraak en een correct stemgebruik. Handig bij beroepen waar een uitspraak zonder dialectklanken of een hoge belasting van de stem komt kijken.

Mensen met een taalstoornis als gevolg van een hersenaandoening of ziekte kunnen we helpen bij het stimuleren en ondersteunen van spraak– en taalgebruik.